کارگاه ها

بعدی رویداد پیش رو
07 خرداد 1398
 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

رویدادهای ماه جاری

ارديبهشت

خرداد 1398

تير
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
رویدادهای خرداد

1

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

2

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

3

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

4

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

5

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

6

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

7

رویدادهای خرداد

8

رویدادهای خرداد

9

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

10

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

11

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

12

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

13

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

14

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

15

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

16

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

17

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

18

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

19

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

20

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

21

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

22

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

23

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

24

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

25

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

26

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

27

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

28

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

29

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

30

بدون رویداد
رویدادهای خرداد

31

بدون رویداد

همه رویدادها

سالانه ماهانه هفتگی روزانه لیست
خرداد 1398

کارگاه شماره دو

مان : 7خرداد 1398 ساعت : 10 صبح تا 15 مکان : ...
07 خرداد
تهران
چهارراه پاسداران - بهارستان یکم - کوچه‌ نوربخش اول - انتهای کوچه پلاک ۵
رویدادی یافت نشد

کارگاههای برگزار شده

کارگاه شماره یک

کارگاه شماره یک:
(رابطه سازی)
کارگاه من و رابطه‌های شکست خورده

زمان : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت : ۱۰ صبح تا ۱۵
مکان : تهران – چهارراه پاسداران

❌ارتباط سازی یا ارتباط سوزی ؟❌
🔵کارگاه کاربردی من و رابطه‌های شکست خورده، برای کشف نقاط ضعف و قوت خودمان در برقراری روابط در طول زندگی توسط موسسه مشیانه برگزار می‌شود. در این کارگاه شرکت کنندگان علاوه بر یادگیری و شناخت اصول و قواعد مهم رابطه سازی، به تمرین درباره پیدا کردن نقاط ضعف خود در برقراری ارتباط و سپس تمرین برای ساخت روابط پایدار می‌پردازند.

رابطه سازی- رابطه سوزی
 • دکتر محمودی
 • دکتر رضا محمودی
 • دکتر نورشاهی:روانشناسی کودک
کارگاه شماره سه

کارگاه شماره سه:
(رابطه سازی)
کارگاه من و رابطه‌های شکست خورده

زمان : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت : ۱۰ صبح تا ۱۵
مکان : تهران – چهارراه پاسداران

❌ارتباط سازی یا ارتباط سوزی ؟❌
🔵کارگاه کاربردی من و رابطه‌های شکست خورده، برای کشف نقاط ضعف و قوت خودمان در برقراری روابط در طول زندگی توسط موسسه مشیانه برگزار می‌شود. در این کارگاه شرکت کنندگان علاوه بر یادگیری و شناخت اصول و قواعد مهم رابطه سازی، به تمرین درباره پیدا کردن نقاط ضعف خود در برقراری ارتباط و سپس تمرین برای ساخت روابط پایدار می‌پردازند.

رابطه سوزی
 • دکتر محمودی
 • دکتر رضا محمودی
 • دکتر نورشاهی:روانشناسی کودک
کارگاه شماره چهار

کارگاه شماره چهار:
(رابطه سازی)
کارگاه من و رابطه‌های شکست خورده

زمان : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت : ۱۰ صبح تا ۱۵
مکان : تهران – چهارراه پاسداران

❌ارتباط سازی یا ارتباط سوزی ؟❌
🔵کارگاه کاربردی من و رابطه‌های شکست خورده، برای کشف نقاط ضعف و قوت خودمان در برقراری روابط در طول زندگی توسط موسسه مشیانه برگزار می‌شود. در این کارگاه شرکت کنندگان علاوه بر یادگیری و شناخت اصول و قواعد مهم رابطه سازی، به تمرین درباره پیدا کردن نقاط ضعف خود در برقراری ارتباط و سپس تمرین برای ساخت روابط پایدار می‌پردازند.

رابطه سوزی
 • دکتر محمودی
 • دکتر رضا محمودی
 • دکتر نورشاهی:روانشناسی کودک